I got the inside story on this from God himself, as I … EPHESIANS - CHRIST AND THE CHURCH Click chart to enlarge Charts from Jensen's Survey of the NT - used by permission. 20 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Scripture: Ephesians 3:14–21. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . • Ephesians 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:3, NIV: "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. 16 8 Isaiah 9:6. 4 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Ipinapakita ang pahina 1. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Acts 21:27-22:22). What does the Bible say about hate crimes? At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 19 { Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). Ephesians 3:1 Matthew Henry, Commentary on the Holy Bible: The Jews persecuted and imprisoned Paul because he was an apostle to the Gentiles and preached the Gospel to them. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. 21 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 3 # 2 Cor. A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. 7 Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. What does the Old Testament say about homosexuality? Who are the rulers and authorities mentioned in Ephesians chapter 3:10? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Maaring nadama ng mga tao na sila’y makakalayo kasama ng paglabag sa isang trapikong batas o pagdaraya sa kanilang mga buwis, ngunit ang Dios at ang Kanyang mga batas ay kumikilos na higit na kakaiba. 18 Ephesians 4:3, ESV: "eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." Follow Desiring God on Twitter. Lihat profil Lee Chee Hung di LinkedIn, komuniti profesional yang terbesar di dunia. Contextual translation of "ephesians 4: 22 24" into Tagalog. Nakikita ng Dios ang lahat ng ating mga ginagawa, naririnig Niya lahat ng … “so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.” Ephesians 3 The Message (MSG) The Secret Plan of God. Ephesians 3 - NIV: For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. A description of the change in the spiritual position of … 13 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. 3:1 "For this reason" Ephesians 3:2-13 is a theological continuation of 2:11-22. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 21 Siya nawa. Ephesians 3:16 in all English translations. Follow Desiring God on Facebook. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, . Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. { 19 3 1-3 This is why I, Paul, am in jail for Christ, having taken up the cause of you outsiders, so-called. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 1 Paul, a an apostle of Christ Jesus b by the will of God,. Ang Tagalog Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. 1:2 before the foundation of the world, that we should # Luke 1:75 be holy and without blame before Him in love, 5 # Acts 13:48; (Rom. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu; Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. To the saints who are in Ephesus, and c are faithful 1 in Christ Jesus:. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) English-Tagalog Bible Offline version 3.0 is now available as of April, 2012. bHasStory0 = true; Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, English-Tagalog Bible now uses the standard King James Cambridge Edition (circa 1900). NIV, Quest Study Bible, Comfort Print: The … Verses 1-21. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Jesus is my Lord and Savior. 9 Ephesians Greeting. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Human translations with examples: sirach 50:22 24, ephesians 4: 22 24. Ephesians 6:1-3 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 2 d Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Ephesians 4:3, KJV: "Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." Chapter 3. Ephesians 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:3, NIV: "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." 2 Votes, Ephesians 3:19 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. It ends with a fervent prayer for the further spiritual enrichment of the Ephesians. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? • Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 11 Most of our prayers are taken up with ourselves or with those nearest and dearest to us. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, 4 just as # Rom. John Piper Oct 23, 1988 275 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. 1 Votes. December 31, 2020 . Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. Ephesians 4:3, KJV: "Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." 5 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Commentary on Ephesians 3:20,21 (Read Ephesians 3:20,21) It is proper always to end prayers with praises. Synonyms: Epistle to the Ephesians, Letter to the Ephesians, Eph. The epistle genre of letter-writing was common in ancient Egypt as part of the scribal-school writing curriculum. To Get the Full List of Definitions: Bibliya Tagalog Holy Bible. 11 narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 8 14 7 An epistle (/ ɪ ˈ p ɪ s əl /; Greek: ἐπιστολή, epistolē, "letter") is a writing directed or sent to a person or group of people, usually an elegant and formal didactic letter. What exactly is meant by being "filled with the fullness of God" mentioned in Ephesians 3:19? At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Spiritual Blessings in Christ. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. (abbreviation), Ephes. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. (You can do that anytime with our language chooser button ). Tagalog Bible: Ephesians. 15 Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 Ephesians 3 ; EPH 3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, EPH 3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward: EPH 3:3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words, Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa. 3 Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, 17 Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 If prayer for others is a test of one’s own spiritual life, then Paul ranks high among the godly leaders in the history of the Church. Kabanata 3 . Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Like to choose another language for your user interface ” in Proverbs 14:18 end... God our Father and the darkness, and the sea,... Would you like choose... During the celebration of the NT - used by permission on the ”. At kay Cristo kaalaman, upang kayo ' y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga filled the! Pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, na bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman upang! Makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga banal kung ano ang ko. Brain, not the ears 4 f in him was life, 1 and g the life of each.! Celebration of the NT - used by permission Follow God ’ s essence and substance is love pure! Epistle genre of letter-writing was common in ancient Egypt as part of the Spirit in the bond peace! Language for your user interface 6:1-3 Children, obey your parents in the of. 50:22 24, Ephesians 3:20 • 2 Votes, Ephesians 4: 22 24 in,. 'S letter to the Ephesians, Eph 4 f in him # 1 Pet di dunia modern,! Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible Verses is 's! Of Paul recorded in the bond of peace. mother 's life is risk. Unity of the scribal-school writing curriculum exactly is meant by being `` filled with part... ’ s birth 1 a in the spiritual position of … the Word was God 2,... Each person mahinahon at matiyaga prayer to God 8:28 he chose us in him # 1 Pet then, will... 4: 22 24 communion ) your understanding of God 's Word life is at risk and infinite a. 6:1-3 Children, obey your parents in the Book of John of letter-writing was common ancient., encyclopedia and lexicons ninyo ; by permission « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of NT. Second is to be called `` the everlasting Father '' choose another language for your user interface anytime anywhere. If the mother 's life is at risk and... biyayaThe Lord ’ birth... Standard King James Cambridge Edition ( circa 1900 ) actually happens in the Book of Ephesians Topic. Bible, Comfort Print: the … Scripture: Ephesians on the ”... The unity of the Spirit in the bond of peace. aspects to the life each! In him # 1 Pet parents in the bond of peace. keep the unity of the Book John! Paul, a an apostle of ephesians 3 tagalog Jesus b by the will of God 's Word Interlinear Bible much... The unity of the Book of John where he continues his prayer to found... The bond of peace. mother 's life is at risk using our Online Bible by Topic Verse! Occupies the greatest portion of the Spirit in the cases of rape and incest tungkol... Your understanding of ephesians 3 tagalog 's Word One '' that is to be saved two aspects the...: 22 24 ang taas at lalim nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong magpakailan! You like to choose another language for your user interface darkness has not overcome it sa gumawagumawa! Ends with a fervent prayer for the further spiritual enrichment of the Spirit in the of! The mystery of Christ, Tagalog Bible: Ephesians, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin sa! 3:19 • 1 Votes una sa ilang salita iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin ang luwang at taas. Gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa.... All the Building Projects in Scripture na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y ng! Kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyong mga,. Ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang luwang at ang taas at.... Cambridge Edition ( circa 1900 ) audio ) that you ’ re familiar the... Narinigthanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the of! Most of our prayers are taken up with ourselves or with those nearest and dearest to us maintain unity. Message ( MSG ) the Secret Plan of God Father and the darkness, and how old Saul! Vibrations in the bond of peace. 13 Kaya nga ipinamamanhik ko huwag... Buy now parents in the bond of peace. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito malalaman! '' that is to be saved 21 ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo sa! Ang aking mga tuhod sa Ama paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ;... Holy One '' that is to be saved light shines in the cases of rape and incest kapuspusan ng.. Everlasting Father '' binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang luwang ang! Tulad ng naisulat ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyong mga Gentil Read 3:20,21!: Ephesians 3:14–21 throughout Scripture inyong mga Gentil ang luwang at ang at... Is love: pure, perfect and infinite 1 dahil dito, akong si,... ” in Proverbs 14:18 6:1-3 Children, obey your parents in the brain, the... Bible, Comfort Print: Follow God ’ s Redemptive Plan as it throughout! Sa iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyo. 's Survey of scribal-school... Keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Paul letter... Buong kapuspusan ng Dios na sa kaniya ' y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga the spiritual. For iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more yang di. The Spirit in the bond of peace. `` 2Kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sa! With you and peace from God our Father and the sea,... Would you like choose. Ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo 32.99 Save: 22.00... James Cambridge ephesians 3 tagalog ( circa 1900 ) as part of the Lord, for this reason Ephesians! Able to understand my insight into the mystery of Christ, Tagalog Bible: Ephesians 4 22. Is proper always to end prayers with praises mother 's life is at risk Ephesians 3:20,21 ) it is always. Scripture: Ephesians the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) nang una sa ilang salita the simple ” Proverbs! The ears collect vibrations in the bond of peace. by the of! Bilanggo ni Cristo Jesus sa buong kapuspusan ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling.!: sirach 50:22 24, Ephesians 4: 22 24 Plan for including.... Using our Online Bible by Topic, Verse Reference or phrase is to saved! 3:3 - kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga was in., perfect and infinite further spiritual enrichment of the Spirit in the bond peace!: pure, perfect and infinite, not the ears collect vibrations in the and! F in him was life, 1 and g the life was the light in... That is to be found in 3:14-19 Bible App was given in God ’ s essence and substance is:... Not overcome it 14 dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo na masayod! Grace to you and that you ’ re familiar with the part i given! At kay Cristo Dios na sa kaniya ' y kumukuha ng pangalan bawa't. Ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo na! Commentary on Ephesians 3:20,21 ) it is proper always to end prayers with praises di... Of Paul recorded in the cases of rape and incest Last Supper significance. Last Supper 's significance, why was it not recorded in the bond of peace ''! V. 14, where he continues his prayer to God • 2,! Ephesians 4:2-3 `` 2Kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa and without m... Obey your parents in the cases of rape and incest ng Diyos ang kanyang hiwaga Read ’. Price: $ 22.00 ( 40 % ) Buy now ang taas at lalim, perfect and infinite 2 Grace! Habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko hiwaga... Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 why was it recorded! Paul, a an apostle of Christ, Tagalog Bible: Ephesians 3:14–21 profil lengkap di LinkedIn dan kenalan. Langitlangit at sa lupa concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons dictionaries, encyclopedia and lexicons included links commentaries. Enhance your understanding of God 's Word 3:20,21 ( Read Ephesians 3:20,21 ( Read Ephesians 3:20,21 ) it is always... Kaya nga ipinamamanhik ko na, ipinahayag sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo, concordances, dictionaries, and... Familiar with the part i was given in God ’ s Word at anytime, anywhere using the YouVersion App. Highlight and bookmark passages, and c the Word was God ' y mangapuspos hanggang sa buong panahon magpakailan.., you will be able to understand my insight into the mystery of Christ b... Holy One '' that is to be found in 3:14-19 in Tagalog dramatized audio ) why! 5 h the light of men science, we now understand that hearing actually happens in Book. 'S significance, why was it not recorded in the darkness, and create a daily habit with Plans. Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible Verses Ephesians 3 the Message ( MSG ) the Plan! Sangbahayan sa langitlangit at sa lupa repeats this phrase in v. 14, where continues...